Hjem > Nyheder > Virksomhedsnyheder

CAT gravemaskine 374D

2022-11-29

Pumpestyring (output flow) - justering

Hvis flowtestresultaterne afviger meget fra de tekniske specifikationer, skal pumpens udgangsflow justeres.

Foto 1

Hovedpumpe set forfra

(1) Bageste pumperegulator

(2) låsemøtrik

(3) Justeringsskrue

(4) Justeringsskrue

(5) Låsemøtrik

(6) Forreste pumperegulator

foto 2

(En udsigt

(7) Låsemøtrik

(8) Justeringsskrue

(9) Låsemøtrik

(10) Justeringsskrue

Justering af udgangsflow under stabil effektstyring

Bemærk: Hovedpumpens flow justeres ved at justere den bagerste pumperegulator (1) og den forreste pumperegulator (6) under stabil effektkontrol.


Udfør følgende trin for at fuldføre den første fase af justeringen.

A. Løsn låsemøtrikken (7).

B. Drej justeringsskruen (8) til de korrekte tekniske specifikationer.

Bemærk: Forøg flowhastigheden ved at dreje justeringsskruen (8) med uret. Reducer flowhastigheden ved at dreje justeringsskruen (8) mod uret. Ved et systemtryk på 20.600 kPa (3.000 psi) ændrer justeringsskruen (8) flowhastigheden med ca. 25 L/min (6,6 US GPM) hver kvart omgang. Strømningshastighedsændringen var ca. 12 l/min (3,2 US GPM) ved et systemtryk på 31.400 kPa (4.550 psi).

C. Spænd låsemøtrikken (7) indtil et moment på 155 ± 20 N·m (115 ± 15 lb ft).

2. Udfør følgende trin for at fuldføre fase 2-justering: 1.

A. Løsn låsemøtrikken (9).

B. Drej justeringsskruen (10) til de korrekte tekniske specifikationer.

Bemærk: Strømningshastigheden øges ved at dreje justeringsskruen (10) med uret. Reducer flowhastigheden ved at dreje justeringsskruen (10) mod uret. Ved 31400 kPa (4550 psi) systemtryk ændrer justeringsskruen (10) flowhastigheden med ca. 28 l/min (7,4 US GPM) hver kvart omgang.

C. Spænd låsemøtrikken (9), indtil drejningsmomentet er 120 ± 20 N·m (90 ± 15 lb ft).

Bemærk: Enhver ændring i flow pr. fuld omdrejning af justeringsskruen bør kun bruges som reference. Sørg for at bruge et flowmåler til at justere pumpens flow.


Juster pumpens maksimale udgangsflow

1. Løsn låsemøtrikken (5) for at justere det maksimale udgangsflow for den forreste pumpe.

2. Reducer pumpens maksimale udgangsflow ved at dreje justeringsskruen (4) med uret. Øg pumpens maksimale udgangsflow ved at dreje justeringsskruen (4) mod uret. Justeringsskrue (4) Skift flowhastigheden med ca. 8 L/min hver kvart omgang (2,1 USgpm).

3. Spænd låsemøtrikken (5), indtil drejningsmomentet er 235 ± 20 N·m (175 ± 15 lb ft).

4. For at justere pumpens maksimale udgangsflow løsnes låsemøtrikken (2).

5. Reducer pumpens maksimale udgangsflow ved at dreje justeringsskruen (3) med uret. Øg pumpens maksimale udgangsflow ved at dreje justeringsskruen (3) mod uret. Justeringsskrue (3) Skift flowhastigheden med ca. 8 L/min hver kvart omgang (2,1 USgpm).

6. Spænd låsemøtrikken (2) til et moment på 235 ± 20 N·m (175 ± 15 lb ft).

Bemærk: Enhver ændring i flow pr. fuld omdrejning af justeringsskruen bør kun bruges som reference. Sørg for at bruge et flowmåler til at justere pumpens flow.

www.swaflyengine.com

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept